MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Formular solicitare in baza Legii 544/2001

Numele si prenumele persoanei responsabile cu Legea 544/2001

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.1 lit.c) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că la nivelul Gărzii Forestiere Oradea persoana responsabilă este doamna Toderici Doina –  tel. 0259/432645, e-mail: gardaforestiera.oradeagmail.com.

Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001