MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Bilant la 30.09.2021

Bilant la 31.12.2020

Bilant la 31.12.2019