MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.   ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să...

Vezi tot

Manual-de-bune-practici 19 aprilie 2019