MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Decizia nr 52_10.02.2023 privind stabilirea perioadei in care se desemnează reprezentanti in comisia paritara