MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Consilier juridic Popa Ioan

tel. 0259/432645

fax 0359/800765

e-mail: gardaforestiera.oradeagmail.com.