MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Decizie formulare

Cerere autorizatie dispozitiv de marcat

   Cerere autorizatie dispozitiv marcat.doc

timp de completare 3-4 min

Model cerere aviz 50 metri limitrof fondului forestier

Notificare accidentale

Solicitare emitere aviz infiintare OS - model Aviz

Solicitare emitere aviz infiintare OS

   Solicitare emitere aviz infiintare OS_1112_2018.doc

timp de completare 3-4 min

Documente pentru ocupare temporara scoatere definitiva din fond forestier

Adresa, tabele depasire posibilitate

Adresa, tabele derogare prevederi amenajament