MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Adresa de e-mail pentru primirea in format electronic a copiei dupa C.I. si C.U.I. este

gardaforestiera.oradeagmail.com

Va multumim!