MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anunț privind organizarea etapei de selecție a concursului național extins pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier debutant la Garda Forestiera Județeană Satu Mare

Anunț privind organizarea etapei de selecție a concursului național extins pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier debutant la Garda Forestiera Județeană Arad

Anunț privind organizarea etapei de selecție a concursului național extins pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier debutant la compartimentul implementare pentru activitatea de silvicultură

Anunt concurs de recrutare

Anunt concurs etapa de selectie a proiectului pilot pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei functii publice de executie de consilieri clasa I, grad profesional debutant

Anunt organizare concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției publice de conducere de Director - Direcția de Control al Regimului Silvic si Cinegetic

Atributiile si responsabilitatile functiei publice de conducere, vacanta, de director - Directia de Control al Regimului Silvic și Cinegetic

Anunt organizare examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui deținut _compartimentul registratura, arhiva, patrimoniu si administrativ

Atributiile functiei publice de consilier principal la compartimentul registratura, arhiva, patrimoniu si administrativl

Anunt organizare examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, bibliografie si tematica

Atributiile functiei publice de executie de consilier clasa I, grad profesional principal de la compartimentul control al aplicarii regimului silvic si al trasabilitatii materialelor lemnoase

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Programe de impădurire/reimpadurire si monitorizarea acestora din data de 15.12.2022_ proba scrisa

Atributiile prevăzute in fisa postului pentru functiile publice scoase la concursul de recrutare din data de 15 decembrie 2022_proba scrisa