MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Armat Dumitru

Costiuc Grigore

Nistor Octavian

Oaida Ioan

Popa Vasile - 30 zile de la incetare