MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Legislatia in vigoare referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor