MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră OradeaAccesarea paginii "Inspectorul padurii"

http://inspectorulpadurii.ro/#coordonate=25.2397554,45.6911818/Z10


Despre instituție

Garda Forestiera Oradea este o  institutie publica teritoriala, cu personalitate juridica, în subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, finantata integral de la bugetul de stat, cu atributii în implementarea si controlul aplicarii regimului silvic si cinegetic în fondul forestier national si în vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national. Îsi desfasoara activitatea pe raza judetelor Arad, Bihor, Satu Mare si Salaj.

În exercitarea atributiilor sale, coopereaza cu alte autoritati si institutii publice, ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

Garda Forestiera Oradea functioneaza în baza O.U.G. nr. 77 din 30 iunie 2021 privind înfiintarea Garzilor Forestiere si a H.G. nr. 743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor Forestiere.


Judete arondate

Judete arondate