MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anunțul nr. DGB 139352 din 30.01.2024 și anexa la acesta

Consultare publica Suplacu de Barcau - OMV

Consultare publica Agroprodexport

Consultare publica ApaservSM

Consultare publica Paleu, Hidiselu de Sus