MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anunțul nr. DGB 139352 din 30.01.2024 și anexa la acesta

Consultare publica Valea lui Mihai - Orange

Consultare publica Valea lui Mihai - RDS RCS

Consultare publica Suplacu de Barcau - OMV

Consultare publica Agroprodexport