MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anexa-1_Aviz-de-principiu-GF

Anexa-2_Continut-cadru-al-proiect-tehnic-impadurire

Anexa-3_-Lista-speciilor-forestiere-de-arbori-si-arbusti

Anexa-4_Adeverință-privind-identificarea-și-modul-de-utilizare-al-terenului-eliberată-de-primărie

Anexa-5_Declaraţie-privind-situația-juridică-a-terenului-referitoare-la-lipsa-litigiilor-de-propriet

Anexa-6_Model-de-solicitare-către-CJ

Anexa-7_model_A_-Declaratie-de-angajament

Anexa-7_model_B_Declaraţia-de-eligibilitate

Anexa-7_model_C_Declaratie-privind-TVA

Anexa 7_model_D_Declarație privind respectarea principiilor DNSH

Anexa 7_model_E Declaratie de consimtamant

Anexa 7_model_F_Declaratia privind evitarea dublei finantari

Anexa 7_model_G_Lista de verificare a respectării principiilor DNSH

Anexa 8_Cerere de sprijin

Anexa 9_Model contract de finanţare