MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Biroul de Management al Programelor de Finantare pentru Paduri Private

Clipici Sorin

Compartimentul Achizitii Publice

Compartimentul de Amenajare a Padurilor, Cadastru si Inventar Forestier

Compartimentul Relatii cu Publicul