MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

GRUP_LUCRU

PLAN_INTEGRITATE

DECIZIE_APROBARE_PLAN INTEGRITATE

Actualizare grup de lucru

Principiile aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica si normele de conduita

Raport de evaluare a incidentelor de integritate 2020