MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anunt privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

Atributiile stabilite in fisa postului de consilier principal