MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anunt site si avizier 07.01.2019

Atributiile postului de consilier debutant la compartimentul control al aplicarii regimului silvic si al trasabilitatii materialelor lemnoase

Bibliografia pentru concursul de recrutare organizat in data de 08.02.2019-proba scrisa