MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Raport de evaluare a implemetarii Legii nr 544_2001 pentru anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pentru anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pentru anul 2018

raport evaluare 2017

GF Oradea_Anexa 10

raport evaluare 2016

Raport evaluare 2015