MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Rezultate finale la concursul de recrutare organizat in data de 08.02.2019 - proba scrisa

Rezultatul interviului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din data de 08.02.2019 - proba scrisa