MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Garda Forestiera Oradea in data de 23.11.2020

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat de GF Oradea în data de 23.11.2020 - proba scrisă.

Rezultatul interviului la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat de GF Oradea în data de 23.11.2020 - proba scrisă.

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional