MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea


Accesarea paginii „Inspectorul pădurii”:


Măsuri COVID-19

                                              ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR !         

La nivelul Gărzii Forestiere Oradea a fost aprobat un set de măsuri ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus COVID - 19. Astfel, începând cu data de 13.03.2020, pe perioada instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României, activitatea de relații cu publicul la instituție se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților cu persoanele din afara instituției.        

Documentațiile în vederea obţinerii autorizaţiilor/acordurilor/avizelor/deciziilor se vor trimite în mod obligatoriu către Garda Forestieră Oradea prin poștă electronică, fax, poştă/curierat. Formularele tip se găsesc pe site-ul oficial al instituţiei oradea.gardaforestieră.ro.         Documentele emise de Garda Forestieră Oradea vor fi transmise către solicitanți prin poșta electronica, fax, poştă.        

Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul (audiențe, petiții, etc.) pot suna la numărul de telefon 0259/432645 sau pot transmite solicitările prin poșta electronică la adresa de e-mail gardaforestiera.oradeagmail.com.                                                                        


Despre instituție

Garda Forestieră Oradea este o  instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Arad, Bihor, Satu Mare și Sălaj.

În exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

Garda Forestieră Oradea funcţionează în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere şi a H.G. nr. 743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere.


Judete arondate

Judete arondate