MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Anunț atribuire fond cinegetic

Anuntul nr. 136410 din 14.10.2019

Anexă la anuntul nr. 136410 din 14.10.2019

Fisa fondului cinegetic nr. 57 Răchitoasa - judetul Bacău

Fisa fondului cinegetic nr. 57 Răchitoasa - judetul Bacău (2)