MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

DATE DE CONTACT

GARDA FORESTIERA ORADEA
Sediu social: str. Andrei Mureșanu, nr. 20 - Oradea, jud. Bihor, cod poştal: 410050
Tel: 0259432645, 0359800764
Fax: 0359800765
Email: gardaforestiera.oradeagmail.com
Adresa website: oradea.gardaforestiera.ro


Program de functionare al institutiei

Luni – Vineri : orele 8,00 – 16,00

Program de audienţe Inspector şef: Luni 10,00 – 12,00

Program audienţe Director implementare si avizare : Marți 10,00 – 12,00

Program audienţe Director control regim silvic și cinegetic: Luni 12,00 – 14,00

Înscrierile pentru audiențe vor fi înregistrate la instituție și se vor face în scris, cu mențiunea obligatorie a datelor de contact ale solicitantului, pentru o programare în prealabil, sau reprogramare.

Petiții: adresa de mail pentru primirea petițiilor este gardaforestiera.oradeagmail.com

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.1 lit.c) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că la nivelul Gărzii Forestiere Oradea persoana responsabilă este doamna Toderici Doina –  tel. 0259/432645, e-mail: gardaforestiera.oradeagmail.com


Localizare - Google Maps


Gărzi Forestiere Județene

date de contactFormular contact