MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Armat Dumitru

Biroul de Management al Programelor de Finantare pentru Paduri Private

Compartimentul Achizitii Publice

Compartimentul Relatii cu Publicul

Costiuc Grigore