MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Motiu Remus

Nemet Gheorghe

Nica Ioan

Nistor Octavian

Oaida Ioan