MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Jurca Ioan

Lazar Nicolaie

Maxim Dan

Mois Ilies

Mone Nicolae