MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Deliman Ioan Valentin

Erdei Felicia Antonia

Felician Mircea

Grigore Gheorghe Adrian

Groza Ioan