MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea *

Decizie formulare

Cerere eliberare acord

   Cerere tipuri form. noi cu RE 670din2016.doc

timp de completare 10 min

Lista documentelor necesare pentru obtinerea acordului

Cerere autorizatie dispozitiv de marcat

   Cerere autorizatie dispozitiv marcat.doc

timp de completare 3-4 min

Solicitare emitere aviz infiintare OS

   Solicitare emitere aviz infiintare OS_1112_2018.doc

timp de completare 3-4 min

Solicitare emitere aviz infiintare OS - model Aviz

Aviz constructii sub 50 m de la fond forestier

Documente pentru ocupare temporara scoatere definitiva din fond forestier