MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Cerere eliberare acord

   Cerere tipuri form. noi cu RE 670din2016.doc

timp de completare 10 min

Lista documentelor necesare pentru obtinerea acordului

   Cerere autorizatie dispozitiv marcat.doc

timp de completare 3-4 min

solicitare emitere aviz infiintare OS

   solicitare emitere aviz infiintare OS.doc

timp de completare 3-4 min