MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Regulament de organizare a Garzilor Forestiere

HOTĂRÂREA nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere