MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea *

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in gradul profesional din data de 16 iunie 2023 - proba scrisa

Rezultat final examen de promovare in gradul profesional organizat de Garda Forestiera Oradea in data de 09.05.2023

Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare in gradul profesional organizat in data de 09.05

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in gradul profesiobal organizat in data de 09.05.2023_proba scrisa

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in gradul profesional din data de 09 mai 2023 - proba scrisa

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Garda Forestiera Oradea in data de 15.12.2022 - proba scrisa

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din data de 15 decembrie 2022 - proba scrisa

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 15 decembrie 2022 - proba scrisa

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare din data de 15 decembrie 2022 - proba scrisa