MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Lista functiilor personalului plătit din cadrul Gărzii Forestiere Oradea conform prevederilor art. 33 din Legea-cadru nr. 153_2017