MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Declaratie inlocuitoare cazier judiciar

Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr. 24- 2008

FORMULAR INSCRIERE LA CONCURS

MODEL ADEVERINTA format standard inscriere la concurs

Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188