MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Adeverinta - format standard_anexa 2D la HG 611_2008, actualizata

Declaratie inlocuitoare cazier judiciar

Declaratie pe propria raspundere cf art. 49, alin. (1), lit.j) din OUG 611 din 2008

Formular de inscriere concurs_

OPIS documente inscriere concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice