MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Bilant la 31.03.2017