MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Legislatie generala

Legea nr. 46 CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (republicat);  HG nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, în vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România; O.U. nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora; OM nr. 769 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor; HG nr. 1.076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier; OM nr. 767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national si a Procedurii privind punerea în valoare si recoltarea de masa lemnoasa din fondul forestier pentru care legea nu obliga la întocmirea amenajamentului silvic si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national; OM nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos OM nr. 1.112 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea continutului registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare si functionare, a procedurii de constituire si autorizare pentru toate ocoalele silvice si a atributiilor acestora; OM nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii/posibilitatii anuale în vederea recoltarii produselor accidentale I Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 - privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere; Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier national; OM nr. 694 din 8 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti; Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 - privind împadurirea terenurilor degradate; HG nr. 1.257 din 21 decembrie 2011- pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

ORDIN nr. 3.027 din 23 noiembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiția I.1.A "Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri", investiția 1: Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri și protecția biodiversității

ORDIN nr. 320 din 31 ianuarie 2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.B, pentru subinvestiția I.1.B "Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale", investiția 1 "Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane", schemă de ajutor de stat, componenta C2: Păduri și protecția biodiversității

ORDIN nr. 326 din 1 februarie 2023 pentru aprobarea Ghidului de finanțare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice și juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale

ORDIN nr. 768 din 17 martie 2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru subinvestiția I.2.B. "Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere", investiția 2. "Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere", schemă de ajutor de minimis, componenta 2. "Păduri și protecția biodiversității"