MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Venit net decembrie

Venit net noiembrie

Venit net septembrie

Venit net octombrie

Lista functiilor personalului platit din cadrul Garzii Forestiere Oradea conform prevederilor art. 33 din Legea-cadru nr. 153_2017_23.03.2018

Lista functiilor personalului platit din fonduri publice din cadrul Garzii Forestiere Oradea la data de 28.09.2018

Venit net iunie

Venit net iulie

Venit net august

Venit net mai