MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Jurca Ioan

Lazar Nicolaie

Maxim Dan

Moga Camelia Elena

Mois Ilies