MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Lista functiilor personalului platit din cadrul Garzii Forestiere Oradea conform prevederilor art. 33 din Legea-cadru nr. 153_2017