MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Mois Ilies

Mone Nicolae Ioan

Motiu Remus Florin

Nemet Gheorghe

Nica Ioan Florin