MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea

Jurca Ioan

Lazar Nicolaie

Luncan Doina Zenaida

Maxim Dan

Moga Camelia Elena