MINISTERUL   MEDIULUI,   APELOR   ŞI   PĂDURILOR
Garda Forestieră Oradea


Accesarea paginii "Inspectorul padurii"

http://inspectorulpadurii.ro/#coordonate=25.2397554,45.6911818/Z10


Masuri COVID-19

                                                  ANUNT

       Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspândirii COVID-19, toate persoanele care intra în unitate, vor respecta urmatoarele reguli de conduita obligatorie pentru angajatii si pentru toate persoanele care intra în institutie, cu privire la prevenirea îmbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 :

• portul mastii care sa acopere nasul si gura este obligatoriu

• dezinfectarea/spalarea pe mâini ori de câte ori este nevoie, dar obligatoriu la intrarea în sediul institutiei;

• pastrarea distantei minime de 1,5 metri între angajati. În cazul în care acest lucru nu este posibil (ex: pe holuri, intrari în birouri, etc.) se va proceda la tranzitarea acestora cu acordarea prioritatii în functie de sex, etate, etc.

• aerisirea frecventa (minimum o data pe zi) a spatiului închis în care îsi desfasoara activitatea;


Despre instituție

Garda Forestiera Oradea este o  institutie publica teritoriala, cu personalitate juridica, în subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, finantata integral de la bugetul de stat, cu atributii în implementarea si controlul aplicarii regimului silvic si cinegetic în fondul forestier national si în vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national. Îsi desfasoara activitatea pe raza judetelor Arad, Bihor, Satu Mare si Salaj.

În exercitarea atributiilor sale, coopereaza cu alte autoritati si institutii publice, ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

Garda Forestiera Oradea functioneaza în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiintarea Garzilor Forestiere si a H.G. nr. 743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor Forestiere.


Judete arondate

Judete arondate